#KH 400: Đ. Số 18B, Q. Bình Tân.
❇️Win8 Embedded 8.1 ➡️ Win10 Pro.
❇️Phân vùng HDD vs sao chép dữ liệu.
✅DELL Latitude E5540 Intel Core i5-4300U, HDD 320GB, RAM 8GB, Win10 Pro 64bit.

https://www.mediafire.com/convkey/4bee/tzim36axekthxsnzg.jpghttps://www.mediafire.com/convkey/0bfa/4kqnl08smox0hpbzg.jpghttps://www.mediafire.com/convkey/ad69/iqjumj9x6dtieqlzg.jpghttps://www.mediafire.com/convkey/47a0/g737lwf0j8a06o0zg.jpg