#KH 400: Đ. Số 18B, Q. Bình Tân.
❇️Win8 Embedded 8.1 ➡️ Win10 Pro.
❇️Phân vùng HDD vs sao chép dữ liệu.
✅DELL Latitude E5540 Intel Core i5-4300U, HDD 320GB, RAM 8GB, Win10 Pro 64bit.

https://duyhaiitpro.com/TD_142/z2306887081553_02b92121bea041ea1f5c2c54a8d03ec0.jpghttps://duyhaiitpro.com/TD_142/z2306887172307_de8419a71f4e459f8a67f7296cb2ded5.jpghttps://duyhaiitpro.com/TD_142/z2306887260305_b53066c0c87d383306c61df6934afb0a.jpghttps://duyhaiitpro.com/TD_142/z2306887371274_e02ac77e67de9e39bf562b196d4dda07.jpg