1. Nhật ký

KH 381 đường phạm thế hiển

#KH 381: Đ. Phạm Thế Hiển, Q. 8. (CUSSG15)
❇️Cài Win10 Pro 64bit.
❇️Phân vùng HDD.
✅ASUS P8H61-MX R2.0 Intel Pentium G630 2.70GHz, HDD 250GB, RAM 4GB, Win10 Pro 64bit.
Thay ➡️
✅ASUS H110M-K Intel Core i3-7100 3.90GHz, HDD 500GB, RAM 4GB, Win10 Pro 64bit.

https://www.mediafire.com/convkey/9b5e/14hecu2ztav0avszg.jpghttps://www.mediafire.com/convkey/51c5/69izv6i94n4oi5fzg.jpg